Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

COVID-19

Informacje związane z aspektami prawnymi oraz organizacyjnymi PZON Łomża

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży informujemy, że od dnia 04.05.2021 roku osoby zainteresowane zapraszamy do nowej siedziby na ulicę Wojska Polskiego 25.

Godziny pracy PZON pozostają bez zmian: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30. (wejście od strony parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2).

 COVID-19

Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w kraju, od poniedziałku 02 listopada 2020 r. obsługa klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży będzie odbywała się poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 Przypominamy, że przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne:

•    dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba;
•    obowiązek zachowania odległości 1,5 metra;
•    obowiązek zasłaniania nosa i ust;
•    obowiązek dezynfekcji rąk.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć w celu skutecznego załatwienia swojej sprawy.

 

Wszelkie informacje oraz druki odnoszące się do funkcjonowania Powiatowego Zespołu są dostępne na stronie:

Biuletynu Informacji Publicznej - Jak załatwić sprawę – Orzekanie o niepełnosprawności http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=175 lub

Biuletynu Informacji Publicznej - Urząd Miejski/Struktura - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /PZON/ http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=48.


Bieżąca obsługa odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 86 2166456.
Organ nadzorujący: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Białymstoku, tel. 85 7439275 oraz 85 7439575.


Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć drogą pocztową/korespondencyjną na adres: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 25, 18-400 Łomża lub poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do  Powiatowego Zespołu. W każdym  przypadku prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego co usprawni załatwienie sprawy.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 24 mar 2021 13:00
  • Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 13:13