Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie miasta i określonych w otwartym konkursie ofert:

545.000, w tym:

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 525.000 zł

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000 zł

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA:

 

Lp

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

w zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 2820 – 525.000

 

1

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

,,Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10’’

48.000 zł

2

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

,,Współuzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie - II.9’’

22.000 zł

3

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży

ul. Księżnej Anny 18

18 – 400 Łomża

Program Profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" w Łomży „Nie,palę! Nie piję! – Koszykówką żyję!" - Profilaktyka uniwersalna zadanie 9 - organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych

5.000 zł

4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży

ul. Mickiewicza 12

18 – 400 Łomża

Profilaktyka selektywna zadanie nr7Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym

10.000 zł

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży

ul. Mickiewicza 12

18 – 400 Łomża

Profilaktyka uniwersalna nr zadania 6 Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

7.400 zł

6

Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step"

Al. Legionów 60 B

18 – 400 Łomża

"Rytm Zdrowia" - VI edycja 2021

10.000 zł

7

Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży

Plac Kościuszki 3

18 – 400 Łomża

NAŁOGI CZY ZDROWIE? NA TO PYTANIE SKTS ŁOMŻA CI ODPOWIE

5.000 zł

8

Klub Sportowy "Perspektywa"

ul. Kazańska 1

18 – 400 Łomża

,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok’’

29.000 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża

ul. Księżnej Anny 18

18 – 400 Łomża

,,Koszykówka bez uzależnień w 2021 roku’’

42.000 zł

10

Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok 416

18 – 400 Łomża

,,Nie piję nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę''

8.000 zł

11

"CARITAS BLIŹNIM"

ul. Rybaki 1

18 – 400 Łomża

I. Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Wakacje dla dzieci i młodzieży ,,Statek Z – 21’’ z edukacją profilaktyczną.’’

40.000 zł

12

"CARITAS BLIŹNIM"

ul. Rybaki 1

18 – 400 Łomża

Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.

35.000 zł

13

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŁOMŻYCZKA 10 ul. Niemcewicza 17

18-400 Łomża

,,ŻYJĘ ZDROWO - NA SPORTOWO''

7.000 zł

14

Uczniowski Klub Sportowy "4"

ul. Kierzkowa 7

18 – 400 Łomża

Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Żyjmy zdrowo isportowo"

10.600 zł

15

Fundacja "L"

ul. Wyszyńskiego 30

18 – 400 Łomża

,,Aktywne wakacje z Fundacją L''

45.000 zł

16

MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY

ul. Zjazd 18

18 – 400 Łomża

Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi.„Pozytywnie uzależnieni od sportu”

140.000 zł

17

KLUB ŻEGLARSKI "ZEFIR" W ŁOMŻY

ul. Chopina 2/12

18 – 400 Łomża

"Wakacje pod żaglami" atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiegania uzależnieniom przez dzieci i młodzież szkolną

8.000 zł

18

Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe EMPATIA

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18 – 400 Łomża

Rodzinka razem.

18.000 zł

19

Fundacja Inicjatyw lokalnych ,,Media Polska’’

ul. Zatylna 10

18 – 400 Łomża

 

,,Cykl artykułów prasowych oraz kampania społeczna ,,Wszystko mi wolno,ale nie wszystko pożyteczne’’

20.000 zł

20

Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ,,ED&ECO’’

ul Zatylna 10

18 – 400 Łomża

Cykl artykułów telewizyjnych,,Zrozumieć wolność’’ oraz kampania społeczna pn ,,Wszystko mi wolno,ale nie wszystko pożyteczne’’

 

 

 

 

 

 

 

15.000 zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii,

§ 2820 – 20.000

 

 

 

21

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Ul. Przykoszarowa 26

18 – 400 Łomża

Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża

20.000 zł

 

 

 

Razem:

545.000 zł

 

Łączna kwota dotacji przyznanych na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok: 545.000

 

Oferta złożona przez Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku 15 - 665 Białystok, ul.Rumiankowa14/4pt,,Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl,www.FestiwalBialowieski.plwww.FestiwalZubra.plwww.ForestFestival.Eu została odrzucona ze względów merytorycznych. Oferta uzyskała 20 punktów w ocenie merytorycznej i nie otrzymała dofinansowania.

 

 

Wykaz ofert, które nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań publicznych z powodu braku środków finansowych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Tytuł zadania

Przyznane punkty

1.

Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży

Ul. Sybiraków 20b/ 76

18 – 400 Łomża

Pływanie - zdrowe uzależnienie 2021 rok

30 pkt

2.

FUNDACJA PRODRIVER

Ul. Brandstaettera 24/24

33-100 Tarnów

Łomżyńskie drogi bez promili

31 pkt

3.

Fundacja Działań Lokalnych Logos

Wierzbowo 13

18 – 411 Śniadowo

"Lokomotywa" Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. (profilaktyka uniwersalna)

31 pkt

4.

Stowarzyszenie Youth Human Impact

ul. Kazańska 18/30

18 – 400 Łomża

,,ŚwiadoMY i bezpieczny - letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży uczące alternatywnych metod spędzania wolnego czasu.

30 pkt

5.

AKADEMIA PIŁKARSKA LIDER

ul.Pl. Niepodległości 16

18 – 400

Bądź Liderem - żyj zdrowo na sportowo

31 pkt

6.

Fundacja JA i TY

ul. Por. Łagody 1/19

18 – 400 Łomża

Masz tylko jedno życie" - profilaktycznie.

30 pkt

7.

Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża

ul. Wiejska 16

18 – 400 Łomża

"ZAKRĘCONA ŁOMŻA 2021"

30 pkt

8.

Akademia Sportu Medyk

Ul. Sybiraków 20B/ 26

18 – 400 Łomża

Nie piję, nie biorę, nie palę ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

30 pkt.

9.

FUNDACJA RODZINA I PRZYJACIELE

ul. Zielona 4

18 – 421 Piątnica

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

31 pkt

10.

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

Budowanie zachowań trzeźwościowych poprzez zajęcia kulturalno-sportowe - I.9

31 pkt.

11.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14

18 – 400 Łomża

Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowe życie

31 pkt.

12.

Uczniowski Klub Sportowy „ RETURN” Łomża

ul. Senatorska 13

18 – 400 Łomża

Przyjazny kort. Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9

30 pkt.

 

 

 

 

 


  • Data powstania: Data powstania: środa, 24 mar 2021 14:53
  • Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 14:55
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej