Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.17.2021 z dnia 01.04.2021 r.

Zgłoszenie Miasta Łomża dotyczące budowy oświetlenia ulicznego, monitoringu oraz elementów małej architektury na terenie minibulwarów nad rz. Łomżyczką w rejonie ul. 33-go Pułku Piechoty w Łomży na dz. nr 30101/22, 30072/2, 30106, 31301, 30072/1 i 30433.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.17.2021Data zgłoszenia budowy01.04.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miasto Łomża

Adres projektowanego obiektu


Działki nr 30101/22, 30072/2, 30106, 31301, 30072/1 i 30433 przy ul. 33-go Pułku Piechoty w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 Zgłoszenie  budowy oświetlenia ulicznego, monitoringu oraz elementów małej architektury na terenie minibulwarów nad rz. Łomżyczką w rejonie ul. 33-go Pułku Piechoty w Łomży
Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu23.04.2021 r.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 kwi 2021 13:52
  • Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2021 13:59
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 879 razy