Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża

WKS.525.19.2021

 

 OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) informuję, że w dniu 17 marca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "4" Łomża na realizację zadania publicznego: "Przygotowanie zawodniczek do udziału w eliminacjach Mistrzostw Polski".

Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip .

Stosownie do art. 19a ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemne uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .

 

Łomża, 02.04.2021 r.

 

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

  • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 12:02
  • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 12:23
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2021 09:15
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
  • Artykuł był czytany: 1923 razy