Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.20.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn. 63x5,8mm z przyłączami na działce nr 21240/2 położone przy ul. Wesołej w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.20.2021Data zgłoszenia budowy07.04.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Działka nr 21240/2 przy ul. Wesołej w Łomży


Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie  budowy gazociagu średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn. 63x5,8mm z przyłączami 
Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu29.04.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 kwi 2021 14:39
  • Data opublikowania: piątek, 9 kwi 2021 14:44