Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 kwi 2021 09:01
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 kwi 2021 09:06
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 maj 2021 09:16