Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu.

WKS.525.21.2021

OGŁOSZENIE


Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U.2020.0.1057 ) informuję, że w dniu 01 kwietnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego na realizację zadania publicznego: „Grupa PRO MŁKS 2021”.
Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip
Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl

Łomża 15.04.2021 r.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 15 kwi 2021 10:05
  • Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2021 10:14
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2021 08:00
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
  • Artykuł był czytany: 377 razy