Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021

1.   Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 614/

 

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miastoi Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta. /druk nr 622/ /

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej druk nr 617/
 2. Wniosek w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /druk nr 612/
 3. Wniosek w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Miasta Łomży orak kąpielisk miejskich / druk nr 615/
 4. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży /druk nr 616/
 5. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych /druk nr 613/
 6. Informacja o działalności MPWiK /druk 621/
 7. Informacja o dzialalności Muzeum /druk nr 618/
 8. Informacja o naborze do przedszkoli /druk nr 619/
 9. Informacja MOSiR o  zawartych umowach /druk nr 620/
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Orgasnizacjami Pozarządowymi /druk 623/
 11. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 624/
 12. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk 625/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 kwi 2021 08:20
 • Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2021 08:31
 • Data edycji: piątek, 16 kwi 2021 11:06
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej