Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Specjalnych”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/454044

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 5 maj 2021 14:57
  • Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 14:59
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lip 2021 07:41