Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 maja 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 26 maja 2021 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty /druk A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 638/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 642, 642A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 643, 643A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża /druk nr 641, 641A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 385/XXXVII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi dotyczącej postepowania publicznego prowadzonego przez Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. /druk nr 636,636A/

 

 1. Ocena realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2021 roku /druk nr 631/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 1. Informacja z przygotowań do obchodów „Dni Łomży” /druk 644/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXXVII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 26 maja 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 35 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 35 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 maj 2021 07:52
 • Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2021 07:57
 • Data edycji: wtorek, 18 maj 2021 07:58