Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2021

 1.  informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. /Druk 579/
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury   za 2020 r. (druki nr 611)
 3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok(druk 647)
 4. Raport o stanie miasta za 2020 rok (druk 651)
 5. Wniosek w sprawie absolutorium (druk 652)
 6. Wniosek w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /druk nr 653/
 7. Wniosek w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża w roku szkolnym 2021/2022 /druk nr 654/
 8. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 665/
 9. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 666/
 10. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki miejskiej Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. /druk nr 661/
 11. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża na lata 2016-2021, za 2020 r./druk nr 663/
 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 31 maj 2021 14:59
 • Data opublikowania: poniedziałek, 31 maj 2021 15:06
 • Data edycji: wtorek, 8 cze 2021 13:07
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej