Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/469112

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 14:09
  • Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2021 14:13
  • Data przejścia do archiwum: środa, 28 lip 2021 14:00
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Biała Anna
  • Zaakceptował(a): Biała Anna
  • Artykuł był czytany: 1300 razy