Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.35.2021 z dnia 11.06.2021 r.

Zgłoszenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "JEDNOŚĆ" budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach o nr ewid. 12713, 12681/1 położonych w jedn. ew. 206201-1 Łomża - miasto, obręb 0001 Łomża-1


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.35.2021Data zgłoszenia budowy11.06.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "JEDNOŚĆ"

Adres projektowanego obiektu


Działki nr 12713, 12681/1 położonych w jedn. ew. 206201-1 Łomża - miasto, obręb 0001 Łomża-1


Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie  budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu05.06.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:15
  • Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 14:33
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 586 razy