Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lipcu

1. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 678/

 2. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 679/ 

3.  Wniosek w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /druk nr /

4. Wniosek w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2021 – 2026 z perspektywą do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko /druk nr 677/

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 29 cze 2021 07:18
  • Data opublikowania: wtorek, 29 cze 2021 07:26