Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty na:

"Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu Miasta Łomża"

Zapytanie ofertowe jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482049

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 lip 2021 14:48
  • Data opublikowania: piątek, 9 lip 2021 14:52
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Artykuł był czytany: 5485 razy