Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

WIR.271.2.17.2021 Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.
Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/487574

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 lip 2021 11:49
  • Data opublikowania: piątek, 23 lip 2021 13:10
  • Data przejścia do archiwum: środa, 8 wrz 2021 10:06