Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490382

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lip 2021 14:03
  • Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 14:15
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Artykuł był czytany: 3955 razy