Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

"Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży" - ogłoszenie o zamówieniu

Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490561

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lip 2021 15:36
  • Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 15:42
  • Data edycji: czwartek, 19 sie 2021 13:38
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 paź 2021 09:00
  • Wytwarzający informację: Andrzej Z. Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Sulkowski Jarosław
  • Zaakceptował(a): Sulkowski Jarosław
  • Artykuł był czytany: 1617 razy
  • Ilość edycji: 1