Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem (na powyższej platformie będą się również znajdowały o ile wystąpią m.in. zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd.). Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490966

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2021 14:21
  • Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2021 14:27
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sie 2021 07:48