Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/495776

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 sie 2021 11:52
  • Data opublikowania: piątek, 13 sie 2021 11:57
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 paź 2021 09:00