Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496267

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 16 sie 2021 12:12
  • Data opublikowania: poniedziałek, 16 sie 2021 12:20
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2021 07:15
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Biała Anna
  • Zaakceptował(a): Biała Anna
  • Artykuł był czytany: 1310 razy