Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 25 sierpnia 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 689, 689A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 690, 690A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022” /druk nr 685, 685A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Farnej 7, stanowiącej działkę nr 10486 o pow. 0,0073 ha oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /druk nr 692, 692A/ - wiodąca komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr 691, 691/1, 691A/

 

 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok /druk nr 684/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2021 roku /druk nr 682/ – wiodąca Komisja Rewizyjna

 10. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi mieszkańca na Dyrektor MPGKiM Z.B.

 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 12. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XLI i XLII sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                        Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 sie 2021 07:29
 • Data opublikowania: wtorek, 17 sie 2021 07:34
 • Data edycji: piątek, 20 sie 2021 12:41