Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie gazociągu średniego ciśnienia Nr BUD.6740.2.113.2021 z dnia 16.09.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 40650, 40372/9 położonych przy ul. Kruczej w Łomży

Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy:

 

BUD.6740.2.113.2021

Data zgłoszenia budowy:

 

16.09.2021 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu:

Działki nr 40650, 40372/9 położone przy ul. Kruczej w Łomży

Opis projektowanego obiektu:

 

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia

Data wniesienia sprzeciwu:

 

 

Data upływu terminu:

 

07.10.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 wrz 2021 14:45
  • Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2021 14:49