Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 września 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 29 września 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2021 r. /druk nr 701/

 

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 695, 696, 697/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 713, 713A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 714, 714A / - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały   w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok/druk nr 700, 700A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża /druk nr 699, 699A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn dokonania podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży /druk nr 706, 706A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie nadania nazwy ulicom (Sympatyczna i Krokusowa) /druk nr 703, 703A/

b)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Perłowa) /druk nr 704, 704A/

c)    w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 705, 705A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie   określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 707, 707A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury11. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2020 rok. /druk nr 715/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 13. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XLIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 29 września 2021 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 40 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 40 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

          Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 wrz 2021 09:53
 • Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2021 10:31
 • Data edycji: wtorek, 28 wrz 2021 11:50