Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:25
  • Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:30