Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), jednostka samorządu terytorialnego sporządza co 36 miesięcy analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Analiza obejmuje w szczególności:

  • analizę finansowo - ekonomiczną,
  • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
  • analizę społeczno - ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Sporządzony dokument poddawany jest konsultacjom społecznym na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) a następnie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw energii.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy wyniki analizy kosztów i korzyści warunkują konieczność inwestowania Miasta Łomża w tabor bezemisyjny, w celu osiągnięcia określonego poziomu udziału autobusów elektrycznych.

Odpowiedzialnymi za nadzór nad opracowaniem AKK są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( tel. 86 215 67 84) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o (tel. 86 216 03 34)

Informacje z przebiegu prac dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 14:31
  • Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 14:35
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Lech Dobrowolski
  • Artykuł był czytany: 4266 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej