Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2021 r. /druk nr 716/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 715/
 3.  Wniosek  o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztówpowstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 718/

 4. Informacja o dochodach z tyt. reklam i zajęcia pasa drogowego /druk nr 717/
 5. Informacja uzupełniająca nt. naboru /druk nr 719/
 6. Wiosek o podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża /druk nr 720/
 7. Wniosek w sprawie zmian w Statucie MOPS /druk nr 721/
 8. Informacja o remontach /druk nr 723/
 9. Wniosek w sprawie dotacji dla MPGKiM i CIS na 2022 rok /druk 726/
 10. Wniosek w sprawie podatków na rok 2022 /druk 729/
 11. Wniosek w sprawie podatku rolnego /druk 730/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 paź 2021 11:18
 • Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 11:30
 • Data edycji: piątek, 15 paź 2021 15:07