Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

1. projekt WPF na lata 2022 -2037 /druk 748/

2. Projekt budżety na 2022 rok /druk 749/

3. Wniosek w sprawie Programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie /druk 741/

4. Wniosek w sprawie Programu pomocy rodzinie /druk 746/

5. Raport z realizacji Programu – raport za 2020 rok wraz z raportem ewaluacyjnym za cały okres trwania Programu Rozwoju Miasta Łomża do 2020+ /druk nr 750/

6. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za 2021 rok /druk nr 751/

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska /druk nr 752/

9. Wniosek w sprawie  dużurów aptek /druk 753/

10. Informacja o dzialalności Rad Społecznych /druk 754/

11. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 755/

12. wniosek w sprawie zmian w budżecie. / druk 756/

13. Wniosek w sprawie ŁPPiRPAoraz IP na 2022 rok /druk 757/

14. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 375/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 761/

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /druk nr 763/

16. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 764/

17. Wniosek Klubu Radnych w sprawie diet /druk 765/

18. Wniosek Klubu Radnych w sprawie komisji /druk 766/

19. Wniosek w sprawie zmiany uchwaly dotyczącej dotacji dla CIS /druk 767/

20. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 768/

21. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk 769/

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lis 2021 11:35
  • Data opublikowania: środa, 17 lis 2021 11:37
  • Data edycji: środa, 17 lis 2021 11:46