Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 8 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 08 grudnia 2021 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 /druk nr 755, 755A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 756, 756A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026” /druk nr 741, 741A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022 – 2024” ” /druk nr 746, 746A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża na 2022 roku /druk nr 753, 753A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu – raport za 2020 rok wraz z raportem ewaluacyjnym za cały okres trwania Programu Rozwoju Miasta Łomża do 2020+ /druk nr 750/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Przyjęcie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” /druk nr 752/ - wiodąca Komisja ds. Ochrony Środowiska

 10. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za 2021 rok /druk nr 751/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 11. Informacja o:

 

- działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej,

- działalności Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością,

- działalności Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego /druk nr 754/ - wiodąca

   Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 13. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XLVI sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                               

                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 30 lis 2021 07:35
 • Data opublikowania: wtorek, 30 lis 2021 07:41
 • Data edycji: czwartek, 2 gru 2021 14:36