Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Informuję, że na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych został wybrany Pan Grzegorz Bączek zamieszkały w Łomży.

Uzasadnienie wyboru : 

Pan Grzegorz Bączek ukończył studia wyższe o kierunku elektrotechnika. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależy również do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ma bogate doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów i zagadnień.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 6.12. 2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2021 09:22
  • Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2021 09:25