Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.741) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marek Mackiewicz, Al. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża, w dniu 06.12.2021r. została wydana decyzja Nr 37/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV, na terenie obejmującym działki nr: 23164, 23194, 23165, 24020, 23166/5, 23209/6, 23210/1, 23209/5, 23209/8, 23209/4 położonym przy ul. Akademickiej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2021 10:50
  • Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2021 10:52
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 gru 2021 08:29