Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.
Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/549562

  • Data powstania: Data powstania: środa, 8 gru 2021 15:11
  • Data opublikowania: środa, 8 gru 2021 15:14
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sty 2022 08:27