Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne)

Raport z Konsultacji społecznych:Analiza kosztów i korzyści związana z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551).

Dokument analizy kosztów i korzyści został wyłożony do konsultacji w dniu 10 listopada 2021 r. Z treścią dokumentu można się było zapoznać poprzez stronę internetową[1] oraz w Urzędzie Miejskim w Łomży od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Uwagi i wnioski do projektu można było składać od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r.:

-         drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zielonytransport@um.lomza.pl;

-         drogą korespondencyjną na adres: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;

-         bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi/ wnioski/ spostrzeżenia do treści dokumentu.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

 

 

[1] Urząd Miejski w Łomży, Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne, http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11084.

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 gru 2021 08:39
  • Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2021 08:41
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2345 razy