Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 28 grudnia 2021 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta, które odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godz. 16.40 (wtorek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołów z 40 i 41 posiedzenia.
  2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie nr 325.21 z 01.12.2021, 337.21 z 10.12.2021, 342.21 z 16.12.2021).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmian w WPF na lata 2021 – 2034,

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2021 roku.
  2. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                    Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

 

 

                                                                                                               Mariusz Tarka

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 gru 2021 09:51
  • Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2021 09:52
  • Data przejścia do archiwum: środa, 29 gru 2021 07:19