Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 29/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 375/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmienioną uchwałą nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – druk nr 761, 761 A.
  4. Informacja Prezydenta Miasta na temat aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 762.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                           Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                                                                 Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

                                                                                                                                        Artur Nadolny

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 gru 2021 10:56
  • Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2021 10:57
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 gru 2021 09:06