Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w 2022 r.