Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 19 stycznia 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2021 r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży /druk nr 773, 773A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia /druk nr 774, 77A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat /druk nr 775, 775A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Złożenie informacji o pracy w 2021 roku przez Przewodniczącą Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji.

 

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

 1. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XLVIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

Osoby zaproszone na sesję Rady Miejskiej Łomży:          

 

 1. Prezydent Miasta
 2. Zastępcy Prezydenta Miasta
 3. Skarbnik Miasta
 4. Sekretarz Miasta
 5. Radca Prawny
 6. Przewodniczący Zarządów Osiedli

 

 

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 19 stycznia 2022 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 35 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 35 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

           Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 11 sty 2022 14:21
 • Data opublikowania: wtorek, 11 sty 2022 14:24
 • Data edycji: wtorek, 11 sty 2022 15:13