Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomża. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia  1 lutego 2022 roku.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 25 sty 2022 11:28
  • Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2022 11:36