Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zniesienia ochrony przyrody /druk nr 778/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej /druk nr 782/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2022 rok /druk nr 783/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców/druk nr 785/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu /druk nr 790/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w mieście Łomży /druk nr 791/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu /druk nr 792/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /druk nr 784/

 

 1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Szlachecka)/ druk nr 786/

 10. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Ks. Jerzego Popiełuszki)/ druk nr 787/

 

11. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 781/

 12. Wniosek o przyjęcie Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok /druk nr 780/

 13. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2021 roku /druk nr 788/

14. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2022 r. /druk 793/

15. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 799/

16. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 800/

 17. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk 801/

 18. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża /druk 798/

19. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 802/

 20. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży druk nr 803/

 21. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Łomży / druk nr 804/

22. Projekt Planu Pracu Rady na 2022 rok /druk 795/

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 lut 2022 14:04
 • Data opublikowania: czwartek, 10 lut 2022 14:16
 • Data edycji: piątek, 18 lut 2022 11:28