Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2030

Przedstawiamy Państwu projekt Strategii Miasta Łomża do roku 2030, wskazujący cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać się miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Mamy nadzieję, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępny jest: na stronie www.lomza.pl oraz na BIP. Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
- mieszkańcy Miasta Łomża,
- gminy sąsiednie  i ich związki,
- lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem naszego Miasta i zgłaszania opinii, uwag i wniosków w terminie od 22 lutego 2022 roku do 29 marca 2022 roku, poprzez:

®     złożenie wypełnionego formularza pisemnie/osobiście do Urzędu Miasta w Łomży, Pl. Sary Rynek 14, 18-400 Łomża, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110;

®     przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: a.walczyk@um.lomza.pl

®     zdalnie podczas spotkań zdalnych w terminach:

-        25 luty 2022 r. w godz. 16.30-18.30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        01.03.2022 r. w godz. 16.30-18.30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        16 marca 2022 r. w godz. 16.30-18.30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        23 marca 2022 r. w godz. 16.30-18.30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

®     ustnie podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 697 108 880 w terminach:

-        25 luty 2022 r. w godz. 13.00-16.00,

-        01 marca 2022 r. w godz. 13.00-16.00,

-        16 marca 2022 r. w godz. 13.00-16.00,

-        23 marca 2022 r. w godz. 13.00-16.00. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 lut 2022 11:23
  • Data opublikowania: wtorek, 22 lut 2022 11:29
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 kwi 2022 14:37