Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykonanie usług drukarskich – opracowanie, skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego pt. „My z Łomży”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/589292

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 08:49
  • Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 08:54
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2022 08:20
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Stypułkowski - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Biała Anna
  • Zaakceptował(a): Biała Anna
  • Artykuł był czytany: 1597 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej