Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja (w części jawnej) z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/590136

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 23 mar 2022 12:06
  • Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 12:13
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Tamara Alicja Małachowska - Sekretarz Miasta
  • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Artykuł był czytany: 8070 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej