Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na obrady LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 marca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 30 marca 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, na wniosek Prezydenta Miasta rozpoczną się obrady LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 841, 841A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości
  4. Zamknięcie obrad.

 

              Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

 

 

 

                                OGŁOSZENIE                

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697) zawiadamiam, że podjęłam decyzje o warunkach odbywania sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 30 marca 2022 roku.

Sesja Rady Miejskiej Łomży odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14.

Zachowując zasady bezpieczeństwa, tj. odległości między uczestnikami sesji, na Sali obrad wyznaczyłam 40 miejsc dla uczestników sesji i osób publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesje Rady Miejskiej mają uczestnicy sesji tj. Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Radca Prawny, Referencji materiałów i projektów uchwał, osoby obsługi (Biura Rady Miejskiej, Wydziału Informatycznego. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 40 uczestników, kolejne osoby nie będą wpuszczane na salę. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmują wyznaczone miejsca przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Naczelnicy śledzą obrady w swoich komputerach i w razie potrzeby przychodzą na sale obrad. Przewodniczący Zarządów Osiedli będą śledzić obrady w Sali narad Rady.

Sesja Rady Miejskiej Łomży, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line. Sesje można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip/ oraz tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 

                  Przewodnicząca

   Rady Miejskiej Łomży

 

           Alicja Konopka

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 25 mar 2022 14:40
  • Data opublikowania: piątek, 25 mar 2022 14:43