Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Butterfly" w Łomży

na realizację zadania publicznego: „Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu”.

WKS.525.6.2022 

OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2020 poz. 1057, Dz. U. 2021 poz. 1038, 1243,1535, 2490) informuję, że w dniu 25 marca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Butterfly" w Łomży na realizację zadania publicznego: „Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu”.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

            Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl 

Łomża 07.04.2022 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 kwi 2022 12:48
  • Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2022 12:55
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 15 kwi 2022 08:29
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
  • Artykuł był czytany: 517 razy