Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2022 r. /druk 847/

 

 1.  Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 849/
 2. Wniosek o podjęcie uchwał:

  a)     w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku na terenie Miasta Łomży / druk nr 845, 845A/

  b)    w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2022 roku /druk nr 845, 845B/

  4. Wniosek o odjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży /druk nr 846, 846A /
 3. Wniosek o podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łomża na lata 2022-2025 /druk nr 840, 840A/
 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 781, 781A/
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach /druk 848/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Łomży /druk nr 854, 854A/
 7. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy /druk nr 855, 855A
 8. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Łomży /druk nr 857, 857A/
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 856/
 10. Wniosek  o podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2022-2026 druk nr 858, 858A
 11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok /druk nr 859/
 12. Wniosek o podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 483/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr 165/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r.   z późn. zm. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej./druk nr 851, 851A/
 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:37
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:46
 • Data edycji: środa, 13 kwi 2022 15:03
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej