Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży

na realizację zadania publicznego: "Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego”

WKS.525.18.2022

 

OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2020 poz. 1057, Dz. U. 2021 poz. 1038, 1243,1535, 2490, Dz. U. z 2022 poz. 857) informuję, że w dniu 7 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na realizację zadania publicznego: „Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego”.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

            Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl

 

Łomża 09.05.2022 r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2022 10:49
  • Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2022 11:06
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 wrz 2022 12:31
  • Wytwarzający informację: Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży
  • Opublikował(a): Księżyk - Chojnacka Anna
  • Zaakceptował(a): Kornelia Duda - naczelnik WKS
  • Artykuł był czytany: 452 razy