Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w maju 2022

1. Informacja o realizcaji uchwał podjętych w I kwartale 2022 roku /duk nr 870/

2. Wniosek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 /druk nr 871, 871A/

3. Informacja o pracy Prezydenta w kwietniu /druk nr 874/

4. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 880/

5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 /druk nr 881, 881A/,

6. Wniosek o podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 882, 882A/

 7. Wniosek o odjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” oraz zasad jego nadawania /druk nr 879, 879A/

8. Informacja o realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2022 roku /druk nr 870/

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 maj 2022 11:12
  • Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2022 11:15
  • Data edycji: środa, 11 maj 2022 15:07