Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 16 maja 2022 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, na wniosek Prezydenta Miasta rozpoczną się obrady LIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samorządowej miejskiej instytucji kultury Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie Samorządowi Województwa Podlaskiego jako zadania własnego /druk nr 872, 872A/
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Łomża dla obywateli Ukrainy /druk nr 873, 873A/
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze /druk nr 875, 875A/
  6. Zamknięcie obrad.

 

              Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                       

 

          

                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                        Alicja Konopka

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 maj 2022 14:52
  • Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2022 14:54
  • Data edycji: środa, 11 maj 2022 15:04