Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 18 maja 2022 roku o godz. 16.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

  1. Przyjęcie protokołu nr 46/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.
  2. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście w 2021 r. /Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych/ - druk nr 877
  3. Informacja dotycząca działalności Hali Kultury w 2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” oraz zasad jego nadawania - druk nr 879,879A
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                       Komisji Edukacji i Kultury

                                                                                            Edyta Śledziewska                                                                              

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 maj 2022 12:16
  • Data opublikowania: piątek, 13 maj 2022 12:19
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2022 10:16
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej