Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 23 maja 2022 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 35/22 z dnia 11 maja 2022 r.
  2. Omówienie wyjazdowego posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 19 maja 2022 roku.
  3. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Komendanta: PSP – druk nr 838, KMP, ITD, Straży Miejskiej oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomża - druk nr 848.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – 882, 882 A.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – druk nr 871, 871 A.
  6. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                           Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                                                                Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

                                                                                                                                       Artur Nadolny

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 12:08
  • Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 12:10
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 maj 2022 09:29